Blog: Familie van Aken

De Van Akens

Jheronimus was een geboren en getogen Bosschenaar. Geen twijfel daarover. Zijn vader Antonius van Aken kwam uit Nijmegen. In 1430 schreef de Bossche Illustre Lieve Vrouwe Broederschap ‘Meester Jan van Aken’ (opa van Jheronimus) en zijn vrouw Kathelijn als leden in. Vader Antonius was toen tien jaar oud en woonde enkele jaren in het huizenblok aan de Vughterstraat.
De Van Akens waren een Bossche schildersfamilie. Zo vader, zo zoon. Vijf zonen van opa Jan van Aken werden allen schilder: Hubrecht, Thomas, Goessen, Jan en Antonius (vader van Jheronimus). Antonius van Aken hield het schildersambacht in ere en leerde zijn drie zonen de kneepjes van het vak. Naast Jheronimus, rond 1450 geboren, kozen twee oudere broers, Jan en Goessen eveneens voor het schildersvak. De Van Akens werkten voor vaste opdrachtgevers zoals de Sint-Jan en de Maria-Broederschap. Heel bijzonder voor de jongste zoon Jheronimus is dat hij als enige van de Van Akens niet van zijn ambacht afhankelijk was. Hij slaagde erin om te schilderen wat hij zelf wilde. Die vrijheid wist Jheronimus op eigen kracht af te dwingen.

De Boom van Jesse

De Boom van Jesse

De Boom van Jesse die de stamboom van Christus voorstelt is een schildering in de noordelijke buitenzijbeuk van het koor van de Sint-Janskerk uit het begin van de 15de eeuw (1407-1422). Deze schildering werd blijkens de Broederschapsrekening in 1447-1448 gerestaureerd door Goessen van Aken, oom van Jheronimus.

meer