Blog: Herdenkingspenning 2016

De Bossche graveur en stempelmaker Lei Lennaerts heeft een prachtige herdenkingspenning ontworpen. In zilver en tombak (een legering van 90 % koper en 10 % zink). De Marskramer en een detail van drie met elkaar spelende mannen uit de Tuin der Lusten aan de ene zijde, de Boschboom met de stadspatroon Johannes aan de andere zijde. De letters Jheronimi van Aken scilder ofte maelder, die hem selver scrift Jheronimus Bosch zijn ontleend aan een origineel archiefstuk van Illustre Lieve Vrouwebroederschap (1509-1510). Vakmanschap en kunst uit onze tijd.

Munten werden in de middeleeuwen één voor één op stempels geslagen. Penningen werden gegoten en later na 1600 met een pers vermenigvuldigd.
Het muntverkeer en de geldhandel waren vroeger in handen van de Lombarden en Joden.. De Lombarden woorden, ingeklemd tussen de Verwer- en Waterstraat, de Wolvenhoek en Achter het Stadhuis. Noord-Italianen vestigden zich vanaf de 14de eeuw overal in West-Europa. Ze verstonden de kunst van het boekhouden (‘netto, bruto’), van de kredietverlening (‘bankroet, banco rotto’) en van het handel drijven en geld wisselen.
Het aantal betaalmiddelen was in de middeleeuwen ongekend groot, iedere stad van enige omvang had meestal haar eigen munt. Deze munten moesten op hun waarde én echtheid getoetst worden. De inwoners van de steden Asti en Chieri uit Lombardije aan de weg tussen Genua en Turijn waren daarin gespecialiseerd.
De oudst bekende lombard van ’s-Hertogenbosch was Thadeus Cavenzone die in 1282 namens hertog Jan I van Brabant de opbrengst van een aantal Bossche accijnzen mocht innen. Deze Thadeus werd ook wel Willem de Lombard genoemd. Andere namen waren de Jozello, de Asinari, de Montefya, de Turelli en de Calderani. Ze beheerden de bank van lening, waarvan we nog altijd de naam lommerd gebruiken.
Joden waren eveneens geldhandelaren. Ze woonden in de Vughterstraat bij de zogenaamde Jodenpoort. Zij werden vanwege hun economische functie vaak beschermd. In de tijd van Jheronimus Bosch vond in 1496 een opmerkelijke doop plaats. Jacob van Almanien (Duitsland) werd in aanwezigheid van Philips de Schone, de nieuwe hertog van Brabant, in de Sint-Jan tot christen gedoopt. Jacob heette sedertdien Philips van Sint-Jan. Hij werd kort daarna tussen 1496 en 1497 als lid ingeschreven van de Lieve Vrouwe Broederschap: ‘Meester Philips van St. Jan, wylen een juede’.

Lees hier meer over de herdenkingspenning.

Herdenkingspenning
meer