Fonds 21

Bijzondere leeropdracht Jheronimus Bosch

In 2010 is stichting Bijzondere Leeropdracht Jheronimus Bosch opgericht. De stichting is een samenwerkingsverband van stichting Jheronimus Bosch 500, het Noordbrabants Museum en het Jheronimus Bosch Art Center. De stichting heeft als doelstelling het vestigen en in stand houden van een bijzondere leeropdracht gericht op onderzoek naar en onderwijs betreffende Jheronimus Bosch en de Vroeg-Nederlandse schilderkunst. Het bestuur van de stichting bestaat uit Ad ’s-Gravesande (voorzitter), Dr. Charles de Mooij (secretaris), Jack van Uden (penningmeester) en het lid Prof. Dr. Jos Koldeweij.

Stichting Bijzondere Leeropdracht Jheronimus Bosch heeft vervolgens de Bijzondere Leeropdracht Jheronimus Bosch ingesteld. De leeropdracht is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, als onderdeel van de Faculteit der Letteren, leerstoelgroep Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen en de Vroegchristelijke tijd.
Met ingang van 1 september 2010 is Prof. Dr. Ron Spronk benoemd tot Bijzonder hoogleraar onderzoek en onderwijs in Jheronimus Bosch en de Vroeg-Nederlandse schilderkunst.
Prof. Dr. Ron Spronk is tevens hoogleraar Kunstgeschiedenis aan Queen’s University in Kingston (Ontario, Canada) en lid van het Wetenschappelijk Comité van het Bosch Research and Conservation Project.
Als Bijzonder hoogleraar verzorgt Prof. Dr. Ron Spronk onder meer de jaarlijkse Bosch Lezing in het Jheronimus Bosch Art Center in ’s-Hertogenbosch. Ten minste een keer per jaar geeft hij hier tevens een cursus op academisch niveau, waarbij het onderzoeksmateriaal dat resulteert uit het Bosch Research and Conservation Project als uitgangspunt dient.

In 2011 het Fonds 21 (toen SNS REAAL Fonds) hoofdbegunstiger geworden van de Bijzondere Leeropdracht Jheronimus Bosch. Het Fonds financiert de leeropdracht zes jaar volledig en heeft haar naam verbonden aan de leeropdracht, die voortaan Fonds 21 Bijzondere Leeropdracht Jheronimus Bosch wordt genoemd. Met de begunstiging is een bedrag van 240.000 euro gemoeid.

meer