Stichting Jheronimus Bosch 500

Programma opgezet vanuit drieluik

De stad 's-Hertogenbosch herdacht de vijfhonderdste sterfdag van Jheronimus Bosch groots met het meerjarenprogramma Jheronimus Bosch 500, vol sociaal-culturele, wetenschappelijke en artistieke activiteiten. Een uniek en ambitieus internationaal evenement, waarmee Jheronimus Bosch' plaats in de absolute top van de Nederlandse meesters definitief werd (her)bevestigd en hij overtuigend en definitief werd verbonden aan zijn stad 's-Hertogenbosch.

De manifestatie is opgezet vanuit een drieluik waarin de panelen Visioen van de Stad, Visioen van de Fantasie en Visioen van het Verstand alle kunstvormen en aandachtsgebieden bestreken.

  • In het Visioen van de Stad stond de Bosschenaar centraal. Deze programmaonderdelen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met de inwoners van ’s-Hertogenbosch en omgeving.
  • Het Visioen van de Fantasie bevatte veel op zichzelf staande programmaonderdelen die een breed publiek wilden aanspreken, op het gebied van beeldende kunst, podiumkunst en mengvormen daarvan.
  • Het Visioen van het Verstand richtte zich op onderzoek, educatie en informatie. Het Bosch Research & Conservation Project, een grootschalig onderzoek naar het werk van Bosch, was hiervan een belangrijk onderdeel.

Stichting Jheronimus Bosch 500 is verantwoordelijk voor de uitwerking en verwezenlijking van het meerjarenprogramma. Neem voor vragen contact op met het projectbureau in ’s-Hertogenbosch.

 

meer