Bosch Research & Conservation Project

Internationaal onderzoek

Het Bosch Research and Conservation Project is een internationaal kunsthistorisch onderzoek. Moderne technologie wordt ingezet voor een fundamentele herwaardering van het werk van Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516). In dit project werken kunsthistorici, conservatoren en restauratoren uit instellingen over de hele wereld samen om het erfgoed van één van ’s-werelds meest creatieve kunstenaars ooit te analyseren en te conserveren. In 2016 wordt de dood van Bosch, dan een half millennium geleden, herdacht. De onderzoeksresultaten van dit project zullen bijdragen aan de viering van de vitaliteit en de kracht van zijn kunst tijdens een tentoonstelling in het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch, de stad waar de werken van Bosch zijn gemaakt en van waaruit ze over de gehele wereld verspreid zijn geraakt.

Wetenschappelijk spoor manifestatie

Het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) is de wetenschappelijke kern van de internationale meerjarige manifestatie Jheronimus Bosch 500. Te samen met SNS REAALS FONDS Bijzondere Leeropdracht Jheronimus Bosch en de tentoonstelling Visioenen van een genie in 2016 vormt BRCP het wetenschapsluik van de manifestatie: het Visioen van het Verstand. Het Visioen van het Verstand is een van de drie pijlers van het kernprogramma van de manifestatie die in 2010 is gestart en doorloopt tot en met 2020. Het hoogtepunt van de manifestatie is 2016, het herdenkingsjaar waarin het 500ste sterfjaar van Jheronimus Bosch internationaal wordt herdacht en in Nederland als officieel nationaal evenement.
Het kunsthistorisch onderzoek wordt uitgevoerd door stichting Bosch Research and Conservation, een dochter van stichting Jheronimus Bosch 500, opgericht in september 2010.

Het onderzoek

De erfenis van Jheronimus Bosch telt ongeveer 45 objecten. De schilderijen en tekeningen worden bewaard en beheerd in achttien collecties, verdeeld over vijftien steden, verspreid in tien landen in twee continenten. BRCP onderzoekt de objecten in nauwe samenwerking met de eigenaren van de werken.
Het onderzoeksproject stelt zich ten doel alle schilderijen van Bosch opnieuw en volgens een gestandaardiseerde onderzoeksopzet te onderzoeken, te analyseren en te documenteren met macrofotografie in het zichtbaar licht en het infrarood. Ook worden de werken met infraroodreflectografie gedocumenteerd. Verder bestudeert een onderzoeksrestaurator in het team met behulp van stereomicroscopie de techniek, constitutie en conditie van de schilderijen. Behalve de documentatie en analyse van de schilderijen en tekeningen door het BRCP zelf, brengt het project zoveel mogelijk bestaande data bij elkaar. De grote winst van dit onderzoek zit hem in de mogelijkheid om onderzoeksgegevens te vergelijken die volgens een en dezelfde methode zijn verworven.
De resultaten van het onderzoek worden, net als de onderzoeksgegevens niet alleen in boekvorm, maar ook via een digitale infrastructuur beschikbaar gemaakt voor zowel wetenschappers als algemeen geïnteresseerden.
Het onderzoek wordt verricht onder begeleiding van een Wetenschappelijk Comité, een internationaal samengestelde groep onderzoekers, restauratoren en museumconservatoren, afkomstig uit onder meer het Museo del Prado in Madrid, het Städelsches Kunstinstitut in Frankfurt en The Metropolitan Museum of Art in New York.


Bekijk de website met de resultaten: http://boschproject.org

Visioenen van een genie 2016

De resultaten van het kunsthistorische onderzoek worden in 's-Hertogenbosch, de stad van de meester, openbaar gemaakt tijdens Visioenen van een genie in 2016. De grote internationale tentoonstelling wordt in opdracht van JB500 georganiseerd door en in het Noordbrabants Museum. De eindverantwoordelijkheid en de exploitatie van de tentoonstelling liggen bij stichting Jheronimus Bosch 500. Voor het concept en de samenstelling van de tentoonstelling tekenen Matthijs Ilsink, projectcoördinator BRCP, Jos Koldeweij, voorzitter Wetenschappelijk Comité BRPC en Charles de Mooij, directeur Noordbrabants Museum.

Partners

Het onderzoek is een initiatief van stichting Jheronimus Bosch 500, het Noordbrabants Museum en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het wordt ondersteund door Queen's University, Kingston (Ontario, Canada) en de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL), Maasticht.

 

Organisatie
Projectcoördinator

Dr. Matthijs Ilsink, kunsthistoricus

Radboud Universiteit Nijmegen en Noordbrabants Museum

 

Wetenschappelijk Comité
Prof. dr. Jos Koldeweij, voorzitter

Hoogleraar Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Ron Spronk

Hoogleraar Kunstgeschiedenis Queen's University, Kingston, Canada en Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Maryan Ainsworth

Curator of European Paintings, Metropolitan Museum of Art, New York
Dr. Pilar Silva

Curator Vroeg-Nederlandse schilderkunst, Museo Nacional del Prado, Madrid
Prof. dr. Anne van Grevenstein, Emeritus hoogleraar Praktijk van de conservering en restauratie, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Volker Manuth
Hoogleraar Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Jochen Sander
Plv. directeur en hoofd Verzamelingen van de Duitse, Hollandse en Vlaamse schilderkunst vóór 1800, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main en hoogleraar Kunstgeschichtlichen Institut, Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Dr. Bart Fransen
Coördinator Studiecentrum Vlaamse Primitieven, KIKIRPA, Brussel

 

Researchteam

Matthijs Ilsink, coördinator/kunsthistoricus
Jos Koldeweij, kunsthistoricus
Ron Spronk, technisch kunsthistoricus
Luuk Hoogstede, restaurator (Stichting Restauratie Atelier Limburg, Maastricht)
Rik Klein Gotink, fotograaf
Robert G. Erdmann, data processor (Professor of Materials Science and Engineering and Applied Mathematics, University of Arizona, Tucson)

 

Bestuur stichting Bosch Research and Conservation Project
Drs. Paul Rüpp, voorzitter
Bestuursvoorzitter van AVANS Hogeschool, ’s-Hertogenbosch/Tilburg/Breda; vice-voorzitter Raad van Toezicht stichting Jheronimus Bosch 500, 's-Hertogenbosch
Drs. Paul van der Eerden, secretaris-penningmeester
Zakelijk directeur/bestuurder stichting Jheronimus Bosch 500, 's-Hertogenbosch
Prof. dr. Rudi Ekkart, lid
Directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag
Drs. H.J.G. (Harry) Hendriks, lid
Voorzitter Raad van Toezicht Het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch
Prof. mr. Bas Kortmann, lid
Rector magnificus Radboud Universiteit, Nijmegen
De heer Frits. J. Duparc, lid
Oud-directeur Mauritshuis, Den Haag

 

Adviseur
Dr. Charles de Mooij
Directeur Het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch

meer